GIỚI THIỆU VỀ trần thế BET
cõi trần BET
dương thế BET dựa trên nền móng dịch vụ chất lượng [An To*n Uy T*n], [Tiện Lợi Kịp Thời], [Công Bằng Công Ch*nh]. Điều tuyệt vời l* hội viên không chịu sự gò bó về thời gian m* có thể lên mạng mọi lúc v* dự một loại trò chơi bất kỳ với t*nh công bằng tuyệt đối, ngo*i ra hội viên có thể cảm nh*n học hỏi những điều h*ch cùng với những người chơi khác trên thế giới. Chúng tôi luôn duy trì một thái độ coi trọng khách h*ng, từ đó tìm tòi hiểu biết thêm nhu cầu thực tại để không ngừng phát triển v* sáng tạo, chúng tôi cảm thấy kiêu hãnh về triết lý kinh dinh n*y. Hy vọng sẽ sáng tạo ra một giá trị giải tr* mới đồng thời đáp ứng được mục đ*ch phổ c*p cho mọi nơi v* trở th*nh một trong những trang web h*ng đầu trong lĩnh vực giải tr* n*y.

TRIẾT LÝ kinh dinh ĐÁNG kiêu hãnh

Công ty kể từ khi th*nh l*p đến nay luôn tuân theo một quan niệm của giám đốc điều h*nh: “Chỉ có sự sáng tạo mới có thể lãnh đạo giới công nghiệp, chỉ có phục vụ mới có thể phát triển bền vững” bởi sự đổi mới v* phục vụ luôn luôn l* phương châm của chúng tôi, công ty chúng tôi bước chân v*o lĩnh vực giải tr* từ năm 2003, đối với thị trường lúc đó có thể nói l* bước khởi đầu muộn mằn, nhưng dưới sự lãnh đạo của tổng giám đốc, luôn theo một lối suy nghĩ “chỉ có tự tạo thương hiệu” mới có thể cạnh tranh trong ng*nh công nghiệp, chúng tôi đã phát triển một trang web cá cược trực tuyến có sự biệt l*p trong khoảng thời gian đó, như phối hợp giải tr* v* truyền hình trực tiếp, v* mục tiêu trung tâm được đặt v*o việc “phục vụ” hội viên, chúng tôi đã thiết kế trang diễn đ*n đ*m đạo v* giải tr* phim ảnh vv… để phục vụ hội viên, chúng ta đã mau chóng bước lên vị tr* lãnh đạo so với các công ty cùng ng*nh, nhưng chúng tôi không th*nh ra m* tự đắc lười liếng, v* v*o năm 2007 sự kết hợp trang web cá cược trực tuyến v* trò chơi đấu đôi đã đánh v*o thị trường một cách th*nh công, không chỉ nh*n được sự ủng hộ của phần nhiều hội viên, m* còn l* tuyển lựa kinh dinh tốt nhất cho các đại lý, những tỉ dụ về sự sáng tạo đã minh chứng sự cầm cố kiên quyết của chúng tôi trong việc sáng tạo, cũng đem lại những dịch vụ tốt nhất cho người dùng, c*ng có năng lực lãnh đạo giới công nghiệp, sự ra đời của trò chơi trực tuyến cõi trần BET đã tạo ra một bước ngoặt mới trong ng*nh công nghiệp tiêu khiển thực thụ.

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi không chỉ có một đội ngũ chuyên gia ưu tú m* còn tụ hợp được các l*p trình viên chuyên nghiệp đến từ các thềm lục địa khác nhau. Đối với vấn đề huấn luyện bồi dưỡng h*o kiệt thì chúng tôi v*n dụng mô hình giáo dục hiệp tác của các trường đại học lừng danh trên thế giới, đưa ra những khoản thưởng t*i trợ v* mức lương cho các nhân t*i ưu tú, để những nhân t*i n*y sau khi tốt nghiệp có thể học cách t*n dụng hết khả năng v*o đội ngũ của chúng tôi để phát huy sở trường, v* trở nên h*u thu*n mạnh nhất của chúng tôi để đưa ra các ý tưởng sáng tạo, ngo*i ra trong trong bộ ph*n khai khẩn còn một nhóm nhân viên trực tuyến dấn thân v*o sự nghiệp tiêu khiển luôn luôn lắng tai nhu cầu của khách h*ng v* cùng h*ng ngũ tiến h*nh giao dịch hai chiều, l*m cho sản phẩm của chúng tôi c*ng trở nên tiếp c*n thị trường một cách thiết thực, l*m cho sản phẩm gi*nh được lòng tin tưởng.# của khách h*ng.

LỜI PHÁT BIỂU CỦA tổng giám đốc

“Trên thế giới n*y không có cái gọi l* chuyện lớn, chuyện lớn độc nhất vô nhị ch*nh l* ăn cơm” nghe có vẻ như một câu nói đùa nhưng tôi thường dùng câu nói n*y để nhắc nhỏm cấp dưới của tôi, mỗi một câu chuyện hay sản phẩm th*nh công đều hình th*nh từ rất nhiều những công việc vặt vãnh hoặc những chi tiết lặt vặt, chỉ cần l*m tốt mỗi công việc nhỏ, để ý tới mỗi góc cạnh nhỏ, thì sẽ có cơ hội đạt được những điều lớn lao. Đây ch*nh l* tinh thần l*m việc nhất quán của tôi, v* đây cũng l* những đề nghị của tôi đối với thái độ l*m việc của mỗi đồng nghiệp trong công ty, trên đ* phát triển của công ty tôi v* những đồng nghiệp khác luôn kĩ c*ng c*n trọng khi khai phát mỗi loại sản phẩm, không ngừng đeo đuổi cái tốt nhất, như v*y mới có thể giúp cho sản phẩm của chúng tôi đi v*o thị trường v* gi*nh được lòng tin của khách h*ng, hôm nay v* về sau chúng tôi vẫn luôn bền ch* dựa v*o thái độ n*y để tiếp c*n với từng loại sản phẩm, từng lĩnh vực, từng thách thức chưa hề biết tới.

Các bước đăng ký thiên hạ bet